Litlås VBA

Vi har fått i oppdrag av Lindås kommune å bygge nytt vannbehandlingsanlegg på Litlås like ved terminalen på Mongstad.
Oppdraget utføres i generalentreprise, starter høsten 2017 og vil pågå i ca. 1 år.