Lunde skole

Vi har fått i oppdrag av Os kommune å utføre innredningsarbeidene på nybygg (utvendig del ferdig våren 2017) til Lunde skole.
Arbeidene starter i slutten av oktober og skal ferdigstilles i januar 2018.