Nygårdsgaten 5

Vi skal utføre fasaderehabilitering og skifting av 512 vinduer i Nygårdsgaten.
Oppstart i august 2017, med forventet ferdigstillelse i januar 2018.
Oppdraget utføres i generalentreprise og vår oppdragsgiver er Universitetet i Bergen.