Titlestad eneboliger

Vi skal bygge 3 eneboliger i et nytt prosjekt på Titlestad. Vår oppdragsgiver er B. Telle Trevare AS, arbeidene utføres i tømmerentreprise og forventet oppstart medio januar 2018.