Om Åsane Byggmesterforretning AS

Åsane Byggmesterforretning AS (ÅBF AS) er blant de ledende byggentreprenørene i Hordaland.Vi utfører alle typer oppdrag, både total, hoved og tømmerentrepriser, og har i over 20 år bidratt med vår kompetanse på en mengde små og store byggverk i Bergen og nabokommunene. Vi er 102 ansatte, hvorav 14 i administrasjonen (april 2014).
Vårt slagord er "Bygg for generasjoner, i generasjoner", og med dette ønsker vi å illustrere at vi skal være en solid og kvalitetsmessig foregangsbedrift både for våre kunder og ansatte også langt inn i fremtiden.
Velkommen til å ta kontakt med oss angående ditt byggeprosjekt.

Åsane Byggmesterforretning AS
Frank Ståløy
Daglig leder