Grieghallen

Her skal øvingsromene til Harmonien rehabiliteres. Byggestart juni 2017 og ferdigstilles august 2017. Oppdraget utføres i totalentreprise.