Skranevatnet skole

PROSJEKTINFORMASJON:

Kunde/byggherre: Bergen Kommune

Entrepriseform: Generalentreprise

Antatt oppstart: Uke 22 og ferdigstillelse uke 40

Antatt varighet på oppdraget: ca 4 mnd

Kort informasjon om arbeidene som skal utføres:

Omfatter riving av eksisterende takstein med underliggende lekter. Montering av nytt sutak på eksisterende underlag som underlag for ny listetekking. Eksisterende glasstak skal skiftes. Alle renner og beslag og båndtekking inngår også i entreprisen.