BUF Bergen akuttsenter

ÅBF AS har vunnet oppdraget med å bygge nytt akuttsenter for BUF-etat i Bergen.
Bygget er på knapt 1000 kvm og skal gjennomføres som digitalt byggeprosjekt i totalentreprise.
Oppdragsgiver er Statsbygg og fysiske grunnarbeider forventes å være i gang i august 2018.
Et spennende prosjekt som vil gi verdifull digital kompetanse i organisasjonen vår.