Gartnerlien

ÅBF AS har gjort avtale med Bonava AS om utførelse av tømmerarbeidene på prosjektet Gartnerlien på Sandsli.
Arbeidene forventes å ha oppstart juni/juli 2019.