Rammeavtale NHH

Vi har på nytt vunnet rammeavtale om bygningsmessige arbeider på NHH.
Avtalen strekker seg over 2 år, med opsjon på ytterligere 2 år deretter.