Rugdeveien lekepark

Vi har på oppdrag for Bergen kommune vunnet konkurransen med etablering av en flott og moderne lekepark i
Rugdeveien. Arbeidene utføres i totalentreprise.