Rong Skule, ny gymsal - Øygarden kommune

ÅBF utfører totalentreprise på ny gymsal med tilhørende fasiliteter. I tillegg innbefatter kontrakten en del utomhusarbeider.

Leveransen omfatter ny gymsal, BTA 350 kvadratmeter. Oppføres i betong, stål og tre.

Det skal også opparbeides uteområde med lekeareal og apparat samt tilpasninger mot av og påstigningssone for elever.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Øygarden kommune / Øygarden kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: April 2019
Ferdigstillelse: November 2019

Skole/undervisning

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no