Betanien Sykehjem

ÅBF utfører rehabilitering av Betanien sykehjem i totalentreprise.

ÅBF utfører rehabilitering av Betanien sykehjem i totalentreprise.Jobben innebærer følgende oppgaver:

  • Eksisterende inngangsparti skal rives og gamle fundamenter fjernes. 
  • Noe møysommelig arbeid i form av saging og frigjøring av gammel tekking på dekket. 
  • Ny tekking på deler av dekket mot ny ringmur. 
  • Nytt utvidet inngangsparti bygges på ny ringmur, trapp mellom plan U og plan 1 skal fjernes og utsparing for trapp lukkes.
  • Rivearbeider i store deler av de berørte områdene. Nye legekontor, opprusting av vestibyle og behandlingsrom. 

Totalentreprisen inkluderer også elektro/automasjon og samtlige VVS-fag. Det skal planlegges for noe gjenbruk. Endelig omfang av gjenbruk skal avklares i samhandlingsperioden. Arbeidet skal skje med full drift på sykehuset.

Byggherren har satt opp et program for samhandlingsprosess med hensikt å komme frem til et omforent kontrakts grunnlag. Deretter starter en optimaliseringsprosess for å imøtekomme brukerkrav fra sykehuset.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Stiftelsen Betanien
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Høst 2020
Ferdigstillelse: Vinter 2021

Prosjekter

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no