Årås skole

ÅBF skal utføre Årås skole i totalentreprise.

Årås skole skal utvides og ÅBF er tildelt totalentreprisen. Austrheim kommune skal tilpasse Årås skole for fremtidig bruk. Hele ungdomstrinnet skal fra skolestart 2022 samlokaliseres på Årås skole. Det blir behov for å omdisponere arealer i skolen for å frigjøre plass til elevene.

Tiltaket innebærer et tilbygg bestående av klasserom, grupperom, garderober og gang med adkomst og tilgang til eksisterende tekniske rom. Tilpasning av eksisterende bygningsmasse vil medføre lydisolering av 57 rom.

ÅBF har tidligere hatt en stor fasade- og ventilasjonsentreprise på Årås og er derfor god kjent i området. Gisle Clementsen blir ÅBF sin prosjektleder

Prosjektdetaljer

Entrepriseform: Totalentreprise

Kommende prosjekter

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no