Rammeavtale Olav Thon Gruppen - Hordaland fylke

ÅBF har inngått rammeavtale med Olav Thon Gruppen på tømmer og entreprenørtjenester.

ÅBF har inngått rammeavtale med Olav Thon Gruppen på tømmer og entreprenørtjenester. OTG kan benytte ÅBF på alle sine eiendommer til utførelse av tømmer og entreprenørtjenester i ulikt omfang.

Alle hel eller deleide selskap sin bygningsmasse i Olav Thon Gruppen kan benytte ytelser i rammeavtalen som dekker tømmer og entreprenøroppdrag i hovedsakelig Hordaland.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Olav Thon Gruppen / Olav Thon Gruppen
Entrepriseform: Tømmer og entreprenørtjenester
Oppstart: Høst 2018
Ferdigstillelse: Høst 2021 med opsjon på ytterligere år.

Næringsbygg

Nye, spennende prosjekter som ÅBF skal jobbe med i fremtiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no