Pumpehus Håkonsvern

​ÅBF skal i totalentreprise bygge nytt pumpehus ved sjøen på Håkonsvern.

ÅBF skal i totalentreprise bygge nytt pumpehus ved sjøen på Håkonsvern. Arbeidene er planlagt med oppstart i august 2021 og skal ferdigstilles i november 2021.

Vi skal bygge et bygg for installasjoner av teknisk utsyr inkludert travers kran i tak. Tømrerarbeidet består av komplette yttervegger, hulldekker, isolering og tekking av tak, samt gesimser som skal beslås med colorcote beslag.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Forsvarbygg
Oppstart: Høst 2021
Ferdigstillelse: Høst 2021

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no