Slåtthaughallen

Oppgradering av Slåtthaughallen i totalentreprise.

ÅBF har inngått totalentreprisekontrakt med Bergen Kommune på nytt ventilasjonsanlegg i Slåtthaughallen. Det skal bygges et tilbygg til nytt teknisk rom i totalentreprise.

De gamle ventilasjonsaggregatene som betjener de aktuelle arealene i dag skal fjernes. Diverse kanalanlegg skal rives, men noe er også forutsatt inspisert, rengjort og beholdt. Det skal utføres diverse modifikasjoner på det vannbårne varmeanlegget. Arbeidene med å oppgradere inneklimaet medfører også modifikasjoner av de elektrotekniske installasjonene. Nye installasjoner for automatisering skal knyttes opp mot nåværende overordnet system for Sentral Driftskontroll av fabrikat EM-Systemer. 

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Bergen Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no