Slåtthaughallen

Oppgradering av Slåtthaughallen i totalentreprise.

ÅBF har inngått totalentreprisekontrakt med Bergen Kommune på nytt ventilasjonsanlegg i Slåtthaughallen. Det skal bygges et tilbygg til nytt teknisk rom i totalentreprise.

De gamle ventilasjonsaggregatene som betjener de aktuelle arealene i dag skal fjernes. Diverse kanalanlegg skal rives, men noe er også forutsatt inspisert, rengjort og beholdt. Det skal utføres diverse modifikasjoner på det vannbårne varmeanlegget. Arbeidene med å oppgradere inneklimaet medfører også modifikasjoner av de elektrotekniske installasjonene. Nye installasjoner for automatisering skal knyttes opp mot nåværende overordnet system for Sentral Driftskontroll av fabrikat EM-Systemer. 

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Bergen Kommune
Entrepriseform: Totalentreprise

Vis:

Prosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no