Håkonsgaten

​ÅBF rehabiliterer Håkonsgaten 1 i riveentreprise

ÅBF rehabiliterer Håkonsgaten 1 i riveentreprise. Håkonsgaten 1 ble bygget i 1957 og fullstendig rehabilitert på slutten av 1980-tallet. Nå er tiden inne for en ny rehabilitering, hvor hele bygget skal saneres innvendig og gjøres klart for oppbygging.

Eiendommen består av 8 etasjer i tillegg til loft og kjeller. Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i betong og saltak med tresperrer. Innvendige vegger er av plasstøpt betong og teglstein. Bygningen inneholder moderate mengder bygningsdeler med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Dette medfører at bygningsdelene må håndteres som farlig avfall ved riving. Prosjektet ledes av Christian Hovland.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Helse Bergen
Entrepriseform: Riveentreprise

Vis:

Pågående prosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no