Bjorøy skule

ÅBF AS utfører totalentreprisen i forbindelse med tilbygg og ombygging ved Bjorøy skule. Prosjektet omfatter riving av gammelt skolebygg, bygging av tilbygg og teknisk rom, utbedring av adkomstforholdene på tomten, ombygging av eksisterende skole og opparbeiding av uteareal, lekeplass mm.
Oppdragsgiver er Fjell kommune