BUF Bergen akuttsenter

ÅBF AS bygger nytt akuttsenter for BUF-etat i Bergen.
Bygget er på knapt 1000 kvm og gjennomføres som digitalt byggeprosjekt i totalentreprise.
Oppdragsgiver er Statsbygg.
Et spennende prosjekt som vil gi verdifull digital kompetanse i organisasjonen vår.