Leaparken barnehage

Vi har fått oppdraget med rehabilitering, ombygging og tilbygg av Leaparken barnehage. Hovedhuset har historisk/antikvarisk verdi og prosjektet er utviklet i samarbeid med Byantikvaren.
ÅBF AS er generalentreprenør i prosjektet og oppdragsgiver er Bergen Kommune.