Rammeavtale Helse Bergen

Vi har fått rammeavtale på tømmer og snekkertjenester med Helse Bergen. Avtalen er 3 årig og omhandler tømmerarbeider på Helse Bergen sine mange bygg i fylket. total eiendomsmasse er 420 000 kvm, avtalen starter fra nyttår 2013/14.