Referanser del 11

Tangmoen J-11

Hans Tanksgate Utført år 1993-94 Oppdragsgiver Type prosjekt rehabilitering boliger Kontrakt Sum 1520 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Haukeland sykehus, Røntgenavd.

Haukeland sykehus, Røntgenavd. Utført år 1993-94 Oppdragsgiver Hordaland fylkeskommune Type prosjekt ombygging røntgenavd. Kontrakt Sum 440 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Bergen Golfbane

Bergen Golfbane Utført år 1993-94 Oppdragsgiver Type prosjekt nybygg klubbhus Kontrakt Sum 596 i NOK 1.000 Prosjekt leder S. Aarra Ansvarshavende
Les mer

Fageråsveien

Fageråsveien Utført år 1993-94 Oppdragsgiver Type prosjekt nybygg kontor/forretnings-bygg Kontrakt Sum 1003 i NOK 1.000 Prosjekt leder L. Hitland Ansvarshavende
Les mer

Fredrik Meltzersgt.

Fredrik Meltzersgt. Utført år 1992-94 Oppdragsgiver Type prosjekt rehabilitering boliger Kontrakt Sum 1007 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Åsane kirke

Åsane kirke Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Bergen kommune Type prosjekt nybygg kirke Kontrakt Sum 4495 i NOK 1.000 Prosjekt leder L. Hitland Ansvarshavende
Les mer

Vestre innfartsåre

Vestre innfartsåre Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Hordaland vegvesen Type prosjekt støyskjermer Kontrakt Sum 1225 i NOK 1.000 Prosjekt leder Ansvarshavende
Les mer

Troll, Kolsnes

Troll, Kolsnes Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Shell Type prosjekt nybygg sosialbygg Kontrakt Sum 2536 i NOK 1.000 Prosjekt leder L. Hitland Ansvarshavende
Les mer

Studentboliger Nylundsveien

Studentboliger Nylundsveien Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Student-samskipnaden Type prosjekt nybygg stubentboliger Kontrakt Sum 1009 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Permanenten

Permanenten Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt rehabilitering Kontrakt Sum 1155 i NOK 1.000 Prosjekt leder H. Lyseknappen Ansvarshavende H. Lyseknappen
Les mer

Psykriatrisk poliklinikk

Psykriatrisk poliklinikk Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt nybygg poliklinikk Kontrakt Sum 1217 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Norges Bank

Norges Bank Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Norges Bank Type prosjekt ombygging Kontrakt Sum 138 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Frank Mohn AS

Frank Mohn AS Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Frank Mohn AS Type prosjekt ombygging kontor Kontrakt Sum 745 i NOK 1.000 Prosjekt leder L. Hitland Ansvarshavende
Les mer

Dr. Martens sykehus

Dr. Martens sykehus Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt Kontrakt Sum 495 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Kloppedalen barnehage

Kloppedalen barnehage Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt nybygg barnehage Kontrakt Sum 770 i NOK 1.000 Prosjekt leder S. Aarra Ansvarshavende
Les mer

Haukeland sykehus, stråleterap

Haukeland sykehus, stråleterap Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Hordaland fylkeskommune Type prosjekt nybygg Kontrakt Sum 968 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende J.G. Olsen
Les mer

Fokus bank

Fokus bank Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt ombygging Kontrakt Sum 275 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer

Fageråsveien 2

Fageråsveien 2 Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt nybygg kontor/forretnings-bygg Kontrakt Sum 850 i NOK 1.000 Prosjekt leder L. Hitland Ansvarshavende
Les mer

Engen barnehage

Engen barnehage Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt ombygging Kontrakt Sum 504 i NOK 1.000 Prosjekt leder H. Lyseknappen Ansvarshavende
Les mer

Bergen Rådhus

Bergen Rådhus Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Bergen kommune Type prosjekt ombygging Kontrakt Sum 1687 i NOK 1.000 Prosjekt leder J.G. Olsen Ansvarshavende
Les mer