Referanser del 12

Bergen Postkontor

Bergen Postkontor Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt ombygging Kontrakt Sum 1720 i NOK 1.000 Prosjekt leder H. Lyseknappen Ansvarshavende
Les mer

Bergen Politikammer

Bergen Politikammer Utført år 1992-93 Oppdragsgiver Type prosjekt ombygging kontor Kontrakt Sum 3940 i NOK 1.000 Prosjekt leder H. Lyseknappen Ansvarshavende
Les mer