Referanser del 2

Florvåg brygge

Florvåg brygge Utført år 06-07 Oppdragsgiver Type prosjekt Tømmerarbeider Kontrakt Sum 10300 i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende For byggherre har vi hatt gleden av å utfører tømmerarb...
Les mer

HUS Trykkammer

Utvidelse og oppgradering av trykkammer på Haukeland sykehus. Oppdragsgiver er Helse Bergen, og arbeidene skal utføres i hovedentreprise.
Les mer

Juvikstølen

Juvikstølen Utført år 06-07 Oppdragsgiver Boliggruppen Type prosjekt Tømmerarbeider Kontrakt Sum 6100 i NOK 1.000 Prosjekt leder R. Lyseknappen Ansvarshavende Vi har hatt gleden av å utføre tømmerarbe...
Les mer

Søndre Skogvei

Søndre Skogvei Utført år 06-07 Oppdragsgiver Vestlandsbygg Type prosjekt Tømmerarbeider Kontrakt Sum 4300 i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende Vi har hatt gleden av å utføre tømmerentre...
Les mer

Sano eiendom

Sano eiendom Utført år 2006 Oppdragsgiver Stoltz Røthing AS Type prosjekt Tømmerentreprise Kontrakt Sum 3000 i NOK 1.000 Prosjekt leder R. Lyseknappen Ansvarshavende Vi gleden av å utføre tømmerarbeid...
Les mer

Løvåsen Sykehjem

Løvåsen Sykehjem Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Bergen Bygg og Eiendom KF Type prosjekt Tømmerentreprise Kontrakt Sum 16000 i NOK 1.000 Prosjekt leder F. Ståløy Ansvarshavende Vi har gleden av å utfø...
Les mer

Møllegårdene

Møllegårdene Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Stoltz Bolig Type prosjekt Tømmerentreprise Kontrakt Sum 17000 i NOK 1.000 Prosjekt leder F. Askvik Ansvarshavende Prosjektet består av 52 leiligheter i to...
Les mer

Håsteinsgaten 5

Håsteinsgaten 5 Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Bergen Bolig og Byfornyelse KF Type prosjekt Totalentreprise Kontrakt Sum 12000 i NOK 1.000 Prosjekt leder R. Lyseknappen Ansvarshavende Vi hatt gleden ...
Les mer

Seljemarken

Seljemarken Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Linnto Type prosjekt Tømmerarbeider Kontrakt Sum 6100 i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende Vi har hatt gleden av å utføre tømmerentreprisen p...
Les mer

tilbygg

Ulset barnehage - tilbygg Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Ulset barnehage Type prosjekt Totalentreprise. Kontrakt Sum 2200 i NOK 1.000 Prosjekt leder R. Lyseknappen Ansvarshavende Vi har gleden av å b...
Les mer

Nye kontorer i Ber

SR Bank - Nye kontorer i Ber Utført år 2006 Oppdragsgiver SR - Bank Type prosjekt Tømmerentreprise. Kontrakt Sum 3600 i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende SR Bank - Nye kontorer i Berge...
Les mer

O.J. Brochs gt. 18

O.J. Brochs gt. 18 Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Stoltz Bolig Type prosjekt Tømmerarbeider. Kontrakt Sum 5600 i NOK 1.000 Prosjekt leder F. Askvik Ansvarshavende Vi hatt gleden av å utføre hovedentr...
Les mer

O.J. Brochs gt. 22

O.J. Brochs gt. 22 Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Stoltz Bolig Type prosjekt Tømmerarbeider. Kontrakt Sum 3500 i NOK 1.000 Prosjekt leder F. Askvik Ansvarshavende Vi hatt gleden av å utføre hovedentr...
Les mer

Holmedal på Askø

Næringsbygg - Holmedal på Askø Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Skarpenes Eiendom Type prosjekt Tømmerabeider. Kontrakt Sum 3300 i NOK 1.000 Prosjekt leder A. Stensland Ansvarshavende Vi har gleden av ...
Les mer

Kontorer

Kontorer Utført år 2006 Oppdragsgiver Rambøll i Fyllingsdalen Type prosjekt Tømmerarbeider. Kontrakt Sum i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende
Les mer

Tannlegesenter

Tannlegesenter Utført år 2005-06 Oppdragsgiver Type prosjekt Tømmerarbeider. Kontrakt Sum i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende Ombygging tannlegesenter
Les mer

Bergen Fengsel

Bergen Fengsel Utført år 2005 Oppdragsgiver Kriminalomsorg i frihet Type prosjekt Hovedentreprise. Kontrakt Sum 900 i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende Ombygging / rehabilitering av yt...
Les mer

Sommerbolig

Sommerbolig Utført år 2005 Oppdragsgiver Eier Type prosjekt Hovedentreprise Kontrakt Sum i NOK 1.000 Prosjekt leder W. Hansen Ansvarshavende Nybygg sommerbolig. Vi har hatt gleden av å utføre hovedent...
Les mer

26 boliger på Nattland

26 boliger på Nattland Utført år 2005 Oppdragsgiver Boligsenteret Type prosjekt Tømmerarbeider. Kontrakt Sum 11000 i NOK 1.000 Prosjekt leder L.I. Olsen Ansvarshavende Vi har gleden av å bygge 26 boli...
Les mer

Søfteland Skole

Søfteland Skole Utført år 2005 Oppdragsgiver Os kommune Type prosjekt Hovedentreprise arkitektfag Kontrakt Sum 2800 i NOK 1.000 Prosjekt leder R. Lyseknappen Ansvarshavende Vi har hatt gleden av å utf...
Les mer

Kalvatreet skole

Kalvatreet skole Utført år 2005 Oppdragsgiver Bergen Bygg og Eiendom KF Type prosjekt Hovedentreprise arkitektfag Kontrakt Sum 1700 i NOK 1.000 Prosjekt leder R. Lyseknappen Ansvarshavende Vi har hatt...
Les mer