Kalfarveien Barnehage

ÅBF utfører rehabilitering av Kalfaret Barnehage i totalentreprise.

Bergen kommune ved Etat for utbygging skal rehabilitere Kalfarveueb Barnehage. Barnehagen skal ha plass til minst 60 barn. Målet er å skape en trygg, stimulerende og lærende barnehage for barn i bydelen i mange år fremover. Det vektlegges at barnehagen med beliggenhet i villastrøket i Kalfaret skal være et naturlig samlingspunkt med trygge gode omgivelser.

Bygget som skal rehabiliteres er av antikvarisk interesse, en sveitservilla fra 1870. I alt det vesentlige skal dagens fasadeuttrykk bevares med kopier av vindusuttrykk, listverk og øvrig utsmykking. Utsmykningsarbeidene skal utføres i samarbeid med Bergen kommunes egen byggvedlikeholdsavdeling som vil forestå demontering, utbedring og remontering av utsmykkingsdetaljer. 

  • Taket skal skiftes og gjenoppbygges med skifertekking, nye takvinduer og vedlikeholdte skorsteiner. De utvendige tømmer og malerarbeider er tenkt utført etter medgått tid all den tid de skal gjennomføres i samarbeid med kommunens egne håndverkere.
  • Utvendig skal det også sikres god drenering rundt bygget og fuktsikring av kjelleretasje. Utearealene skal opparbeides til funksjonelle og attraktive lekearealer tilpasset barnehagens ulike aldersgrupper.
  • Innvendig skal bygget rehabiliteres og ombygges til en funksjonell og tjenlig barnehage i tråd med standardbeskrivelsen for barnehager.
Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/86aa629e6a.PNG

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Bergen kommune
Entrepriseform: Totalenreprise
Oppstart: Sommer 2020
Ferdigstillelse: Sommer 2021

Pågående prosjekter

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no