Arna Tannklinikk - Bergen kommune

ÅBF utfører i totalentreprise på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune ny tannklinikk på Øyrane Torg i Arna.

Vi bygger på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune (HFK) ny tannklinikk på Øyrane Torg i Totalentreprise. Prosjektet innebefatter bygging og innredning av komplett tannklinikk og montasje av tannlegeteknisk utstyr som leveres av HFK. Lokalene er på ca. 500m2, i tillegg kommer maskin- og ventilasjonsrom. Klinikken skal ha 8 behandlingsrom og stå ferdige i slutten av juni 2019. Ombyggingen omfatter også en del arbeider hos tilstøtende leietakere.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Hordaland Fylkeskommune / Hordaland Fylkeskommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Januar 2019
Ferdigstillelse: Juni 2019

Helsebygg

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no