Kalfarveien Barnehage

ÅBF utfører rehabilitering av Kalfaret Barnehage i totalentreprise.

Bergen kommune ved Etat for utbygging skal rehabilitere Kalfarveueb Barnehage. Barnehagen skal ha plass til minst 60 barn. Målet er å skape en trygg, stimulerende og lærende barnehage for barn i bydelen i mange år fremover. Det vektlegges at barnehagen med beliggenhet i villastrøket i Kalfaret skal være et naturlig samlingspunkt med trygge gode omgivelser.

Bygget som skal rehabiliteres er av antikvarisk interesse, en sveitservilla fra 1870. I alt det vesentlige skal dagens fasadeuttrykk bevares med kopier av vindusuttrykk, listverk og øvrig utsmykking. Utsmykningsarbeidene skal utføres i samarbeid med Bergen kommunes egen byggvedlikeholdsavdeling som vil forestå demontering, utbedring og remontering av utsmykkingsdetaljer. 

  • Taket skal skiftes og gjenoppbygges med skifertekking, nye takvinduer og vedlikeholdte skorsteiner. De utvendige tømmer og malerarbeider er tenkt utført etter medgått tid all den tid de skal gjennomføres i samarbeid med kommunens egne håndverkere.
  • Utvendig skal det også sikres god drenering rundt bygget og fuktsikring av kjelleretasje. Utearealene skal opparbeides til funksjonelle og attraktive lekearealer tilpasset barnehagens ulike aldersgrupper.
  • Innvendig skal bygget rehabiliteres og ombygges til en funksjonell og tjenlig barnehage i tråd med standardbeskrivelsen for barnehager.
Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/86aa629e6a.PNG

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Bergen kommune
Entrepriseform: Totalenreprise
Oppstart: Sommer 2020
Ferdigstillelse: Sommer 2021

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no