Salhushallen

ÅBF oppgraderer Salhushallen.

Salhushallen er selve hjertet i Salhus. Bygget ble påbegynt i 1956 og ferdigstilt i 1959, og er i dag eiet av foreningene: IL Norna-Salhus, Salhus Turn & IL, Salhus Musikklag og Salhuskoret. Salhushallen er bygdas samlingssted og her er det høy aktivitet alle dager i uken. Salhushallen er gammel og er ikke en moderne funksjonell hall til behovsrelatert aktivitet. . Hallen brukes til øvinger og trening, samt fellesarrangementer og utleie i helgene.

I de siste 3 år har det vært arbeidet med planer for oppgradering av hallen. Oppgraderingene består i tilbygg på 3 etasjer med lagerfasiliteter for lagene, etablering av handicap tilkomst (ramper, trappeheis, dører) og handicap WC. I tillegg skal det etableres møterom og kjøkkenfasiliteter til storsalen i 1. etasje. De gamle biblioteklokalene i underetasjen bygges om til klubbrom for IL Norna-Salhus. I tillegg til disse tiltakene gjøres det en grundig oppgradering med utskifting av vinduer, nytt elektrisk anlegg og brannvarslingssystem.

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn og spillemidler.

Prosjektdetaljer

Kommende prosjekter

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no