Salhushallen

ÅBF oppgraderer Salhushallen i totalentreprise.

Salhushallen er selve hjertet i Salhus. Bygget ble påbegynt i 1956 og ferdigstilt i 1959, og er i dag eiet av foreningene: IL Norna-Salhus, Salhus Turn & IL, Salhus Musikklag og Salhuskoret. Salhushallen er bygdas samlingssted og her er det høy aktivitet alle dager i uken. Salhushallen er gammel og er ikke en moderne funksjonell hall til behovsrelatert aktivitet. . Hallen brukes til øvinger og trening, samt fellesarrangementer og utleie i helgene.

I de siste 3 år har det vært arbeidet med planer for oppgradering av hallen. Oppgraderingene består i tilbygg på 3 etasjer med lagerfasiliteter for lagene, etablering av handicap tilkomst (ramper, trappeheis, dører) og handicap WC. I tillegg skal det etableres møterom og kjøkkenfasiliteter til storsalen i 1. etasje. De gamle biblioteklokalene i underetasjen bygges om til klubbrom for IL Norna-Salhus. I tillegg til disse tiltakene gjøres det en grundig oppgradering med utskifting av vinduer, nytt elektrisk anlegg og brannvarslingssystem.

Prosjektet er finansiert av Trond Mohn og spillemidler.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Norna Salhus
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Høst 2020
Ferdigstillelse: Sommer 2021

Andre

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no