Parkeringsanlegg Giskavollen

​ÅBF skal gjennomføre bygging av nytt parkeringshus under bakkenivå i totalentreprise.

ÅBF skal gjennomføre bygging av nytt parkeringshus under bakkenivå i totalentreprise. Dagens grusbane fjernes og nytt flott anlegg bygges på samme tomt. Størsteparten av arealet på tak skal nyttes til et utendørsanlegg med kunstgress 7-er fotballbane med tilhørende park og grøntareal. Totalt skal parkeringsanlegget gi plass til 187 parkeringsplasser, 155 under bakkenivå og 32 på garasjedekket. Det skal tas ut betydelig mengde med eksisterende masser for å gi plass til garasjeanlegget. Bærende konstruksjoner vil bli bygget i betong og betongelementer som fundamenteres på bærende sprengsteinslag.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Bjørnafjorden kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Vinter 2021
Ferdigstillelse: Høst 2021

Andre

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no