Tveit kirke - Askøy kommune

ÅBF har i hovedentreprise bygget ny kirke. Eksisterende kirke er revet i vår entreprise. Kirketårnet og størstedel av underetasje med gulvkonstruksjon for kirkerommet er bevart og skal inngår i ny utvidet kirke.

Eksisterende kirke er delvis revet. Kirketårnet og størstedel av underetasje med gulvkonstruksjon for kirkerommet er bevart og skal inngår i ny utvidet kirke. Tårnet er hevet ca 1,5 meter. I forhold til gammel kirke er bygget utvidet bygget med 3 meter til hver side, samt ca 10 meter i lengderetning.

Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/uR07mUF105.png

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Askøy kirkelige fellesråd / Askøy kirkelige fellesråd
Entrepriseform: Hovedentreprise ark.fag
Oppstart: Juni 2016
Ferdigstillelse: September 2017

Referanseprosjekter

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no