Helse Bergen

ÅBF er tildelt to nye oppdrag av Helse Bergen.

For Helse Bergen har vi fått tildelt to nye oppdrag. Det første prosjektet er et tilbygg på Helse Bergen sitt vaskeri. Prosjektet er en totalentreprise med oppstart høsten 2022.

Det andre prosjektet er en permanent mannskapsrigg/kontorrigg som skal bygges på taket av Haukeland universitetssjukehus. Bygget er på ca. 250 m2 og skal benyttes i forbindelse med rehabiliteringen av sykehuset. Rehabiliteringen vil pågå over en tiårsperiode.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Helse Bergen

Helsebygg

Nye, spennende prosjekter som ÅBF skal jobbe med i fremtiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no