Rammeavtale Vaksdal Kommune

ÅBF utfører tømmerarbeid, arkitekttjenester mv i rammeavtale for Vaksdal Kommune.

ÅBF utfører tømmerarbeid, arkitekttjenester mv i rammeavtale for Vaksdal Kommune. Alle bygg eid / benyttet av Vaksdal Kommune innbefattes av rammeavtalen.

Kommunen forvalter i underkant av 50 000 m2 bygningsmasse, herunder formålsbygg og boligbygg. Arbeidene på rammeavtalen vil i hovedsak gjelde disse byggene. I tillegg til selve tjenesteytingen, omfatter avtalen materialer som medgår i tømrerarbeidet. I enkelte tilfeller er det også forventet levering av administrative tjenester på mindre prosjekter, slik som styring av leverandører og entreprenører kontrahert av Vaksdal kommune.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Vaksdal Kommune / Vaksdal Kommune
Entrepriseform: Tømmerarbeid, arkitekttjenester mm.
Oppstart: 2021
Ferdigstillelse: 2024

Vis:

Pågående prosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no