Rammeavtale Helse Bergen

ÅBF utfører tømmerarbeid i rammeavtale på alle Helse Bergen sine eiendommer i Bergen Kommune og nabokommuner.

Rammeavtalen med Helse Bergen har pågått i 4 år. Her utfører ÅBF vedlikehold og ombyggingsarbeider for Helse Bergen. Hovedtyngden av arbeid utføres på Haukeland Sykehus, men vi har også arbeid på Hagavik kysthospital, Sandviken sykehus, Voss sjukehus og Nordås rehabiliteringssenter. Arbeidsoperasjoner for Helse Bergen krever at vi viser hensyn til både pasienter, ansatte og sykehusmateriell.

ÅBF får gode tilbakemeldinger fra Helse Bergen på arbeidene som utføres. Aktiviteten er høy og vi er jevnt over 20 mann på rammeavtalen.  Prosjektleder er Steinar Knudsen, Svein Erik Hamre er bas og Vegard Larsen har i lang tid vært med å styre de ulike oppdragene.

Rammeavtalen startet sommeren 2018 og strakk seg til sommeren 2020. Opsjonen har derimot blitt utløst to ganger og avtalen gjelder nå frem til sommeren 2022, før vi igjen må kjempe med konkurrentene våre om en ny avtaleperiode.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Helse Bergen / Helse Bergen
Entrepriseform: Tømmerarbeider
Oppstart: Sommer 2018
Ferdigstillelse: Sommer 2022

Vis:

Pågående prosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no