Sandviken brannstasjon

Åsane Byggmesterforretning AS har fått oppdraget med å rehabilitere den flotte bygningsmassen til Sandviken brannstasjon. Omfattende arbeider både utvendig og innvendig, samlet areal 1080 kvm og arbeiden utføres i hovedentreprise hvor Bergen kommune er oppdragsgiver.