Storetveit barnehage


ÅBF AS bygger Storetveit Barnehage i totalentreprise. Inkluderer prosjektering/rådgivning og komplett utførelse i grunn- og betong, bygningsmessige arbeider og utomhusarbeider.

Grunn- og betongarbeider startet i april 2017 og prosjektet skal overleveres april 2018. Byggherre er Bergen Kommune, etat for utbygging.