Rammeavtale Askøy Kommune - Askøy kommune

ÅBF utfører i rammeavtale tømmerarbeid på alle bygg eid/benyttet av Askøy Kommune.

Rammeavtale på tømmerarbeider for Askøy kommune. Kontrakten inneholder jobber tilknyttet Skoler, Barnehager, Sykehjem, Administrasjonsbygg, Kommunale Boliger, Kulturbygg, Idrettsbygg og Andre bygg/installasjoner som Askøy Kommune eier/er brukere av.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Askøy Kommune / Askøy Kommune
Entrepriseform: Rammeavtale på tømmerarbeider.
Oppstart: November 2018
Ferdigstillelse: November 2020

Vis:

Bolig

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no