Elsero Brygge - Bergen kommune

ÅBF har utført tømmerarbeider på bygging av 80 leiligheter i sjøkanten i Sandviken.

Bygging av 80 leiligheter i sjøkanten i Sandviken. Her har vi tømmerarbeidet med 80 leiligheter og utvendige felles arealer som treplantinger og kaier, fordelt på 5 bygg. 4 av byggene er plassert på selve kaiflaten, mens det siste bygget ligger litt tilbaketrukket og med høyere beliggenhet.

Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/SOG5Ki3VbP.jpg
  • /media/fm/X97OgAlWvB.jpg

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: LAB entreprenør / Profier
Entrepriseform: Tømmerarbeid
Oppstart: Januar 2017
Ferdigstillelse: Juli 2018

Vis:

Referanseprosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no