Avinor Flesland T3 og Kommersielle arealer - Bergen kommune

ÅBF har utført tømmerarbeider tett hus entreprise på nytt Terminalbygg T3. I tillegg har vi bygget alle restauranter, kiosker, butikker mv i den nye terminalen.

Tett hus entreprise, tømmerarbeid på nytt Terminalbygg T3. Innredning av serveringsteder og butikker i den nye terminalen, hovedentreprise.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: LAB entreprenør / Avinor
Entrepriseform: Hovedentreprise
Oppstart: September 2016
Ferdigstillelse: August 2017, prøvedrift ut i 2018.

Vis:

Andre

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no