Leaparken barnehage - Bergen kommune

ÅBF har i Generalentreprise rehabilitert eksisterende bygningsmasse til barnehage.

Rehabilitering av bygning på 760 m2. Opprinnelig bygning som nå er rehabilitert til barnehage, er opprinnelig bygget i 1899 som bolig for Gert Meyer Brun . Bygningen ble senere overtatt av Erik Grant Lea, derav navnet Lea Hall. Eiendommen har vært i kommunens eie siden 1922, den fikk da navnet Solhaug Skole. Skolen var i drift frem til 1999. Leaparken barnehage ligger i et parkområde. Bygningene er totalrehabelitert hvor store deler av tak, vegg og bærende konstruksjoner er byttet ut. Utvendige arealer/lekeområder samt oppgradering av VA anlegg og fortau i øvre del av Jacob Aaals vei er utført av ÅBF.

Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/AAiuobBi6d.jpg
  • /media/fm/NrSOPa6OE3.jpg

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Bergen Kommune / Bergen Kommune
Entrepriseform: Generalentreprise
Oppstart: November 2016
Ferdigstillelse: August 2018

Vis:

Referanseprosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no