Strømme gård - Bergen kommune

​ ÅBF har utført tømmerarbeider, taktekker og blikkenslagerarbeid på 10 stk leiligheter i lavblokk og 34 rekkehusleiligheter.

Bygging av 10 stk leiligheter i lavblokk og 34 rekkehusleiligheter. Prosjektet beliggenhet ligger på Knappenfjellet med utsikt over Sælenvannet.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Strømme gård utbygning AS / Strømme gård utbygging AS
Entrepriseform: Totalentreprise tømmer, blikkenslager og taktekking.
Oppstart: Oktober 2016
Ferdigstillelse: Juli 2018

Vis:

Referanseprosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no