Rammeavtale Høgskolen på Vestlandet - Bergen kommune

ÅBF utfører i rammeavtale på tømmer, maler og gulvleggerarbeid på Høyskolen på Vestlandet sin bygningsmasse.

Vedlikeholdsarbeid tømmer, maler og gulvbelegg på Høgskulen.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Høgskolen på Vestlandet / Høgskolen på Vestlandet
Entrepriseform: Tømmerarbeid samt maler og gulvlegger arbeid.
Oppstart: November 2018
Ferdigstillelse: November 2019

Vis:

Pågående prosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no