Rammeavtale Olav Thon Gruppen - Hordaland fylke

ÅBF har inngått rammeavtale med Olav Thon Gruppen på tømmer og entreprenørtjenester. OTG kan benytte ÅBF på alle sine eiendommer til utførelse av tømmer og entreprenørtjenester i ulikt omfang.

Alle hel eller deleide selskap sin bygningsmasse i Olav Thon Gruppen kan benytte ytelser i rammeavtalen som dekker tømmer og entreprenøroppdrag i hovedsakelig Hordaland.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Olav Thon Gruppen / Olav Thon Gruppen
Entrepriseform: Tømmer og entreprenørtjenester
Oppstart: Høst 2018
Ferdigstillelse: Høst 2021 med opsjon på ytterligere år.

Vis:

Pågående prosjekter

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no