BUS2 - Barne- og ungdomssjukehuset

ÅBF utfører innvendig hovedentreprise på arkitektfag.

Nytt Barne og Ungdomssjukehus på brutto 50 100 m2. Målet er å samle all behandling av barn og unge som skjer på Haukeland, i tillegg til å få føde- og barseleininga ved Kvinneklinikken i same lokale som eininga for nyfødde ved Barne- og ungdomsklinikken. Barne- og ungdomssjukehuset vil mellom anna innehalde sengepostar, poliklinikkrom, operasjonssalar, røntgenavdeling, intensiveining og mottak, og vil gi eit komplett sjukehustilbod til målgruppa.

BUS2 prosjektet nærmer seg ferdigstillelse etter rundt 3 år med produksjon. Den siste perioden har i hovedtrekk bestått av kompletterende montasje, utvask og ferdigbefaringer. På et 50 000 m2 stort bygg må ferdigbefaringene deles inn i bygningsdeler og utføres etasje- og områdevis. Vi nærmer oss slutten på ferdigbefaringene som startet like etter nyttår, hvor målet er at de er fullført til sommerferien.

Den siste tiden har det vært høy intensitet på mange områder, men spesielt har trykket vært høyt på dørmontasje. Det er totalt montert over 2 000 dører på bygget, de siste 1 100 er montert siden nyttår. Detaljnivået og presisjonen på montasjen er svært viktig, og det er lagt ned en imponerende innsats fra gjengen på bygget for å få dette til. Her er det mange som har grunn til å være stolte. Det samme kan sies for innredningsmontasjen og montasje av himlinger. På et bygg med så mye teknisk utstyr er det ikke enkelt å få lukket himlinger permanent, men dette arbeidet nærmer seg også komplett etter en solid innsats den siste perioden.

Bygget er som kjent gjennomført etter Lean-prinsippet og fremdriften er lagt opp med tog og vogner. Prosjektet har omfattet 21 vogner og 100 områder. Det betyr at 2100 vogner er fullført av ÅBF med underentreprenører. For å styre alle vogner og tog i rett retning, har man også hatt vogneiere: en ansvarlig som styrer personell, materiell og utstyr i hver vogn. De fleste av vogneierne hadde ikke tidligere hatt et slikt ansvar, men har vokst godt med oppgaven og tar med seg god ledererfaring. Flere er nå fullverdige baser på nye byggeplasser.

Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/f8d8d7fbb7.jpg
  • /media/fm/f8d8de3af4.jpeg
  • /media/fm/f8d8e10eb3.jpeg
  • /media/fm/f8d8e2ed61.jpeg
  • /media/fm/f8d8d560fd.jpg
  • /media/fm/2671ae1199.jpg
  • /media/fm/e6bd684e7c.jfif

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: LAB entreprenør / Helse Bergen
Entrepriseform: Hovedentreprise innvendige arkitetfag
Oppstart: Høsten 2019
Ferdigstillelse: Høsten 2022

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no