BUF Toppe, Bergen Akuttsetner - Bergen kommune

ÅBF utfører i totalentreprise nytt akuttsenter for ungdom. Bygget er 980m2.

Leveransen omfatter nytt akuttsenter for ungdom, BTA^980m2. Oppføres i betong og tre. Prosjektet anses som et pilotprosjekt med høy fokus på digitale løsninger og ny arbeidsmetodikk som omfatter bl.a papirløs byggeplass (3D), fremdriftsplanlegging, logistikkhåndtering og FDV.

Sluttbruker er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Målgruppe er ungdom som vurderes å være en fare for seg selv eller omgivelsene,oppholdstid 1-3 mnd.

Bygget er dimensjonert for 6 beboere og 8 ansatte.

Statsbygg eier og drifter bygget.

Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/bf9ad46877.JPG
  • /media/fm/bf9aeac806.JPG
  • /media/fm/bf9b02738f.JPG

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Statsbygg / Statsbygg
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Septemer 2018
Ferdigstillelse: Desember 2019

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no