Haukeland Universitetssykehus Mottaksklinikk - Bergen kommune

ÅBF har utført hovedentreprise som omfattet ombygging av 5000 m2 eksisterende bygningsmasse i sentralblokken Haukeland Sykehus, samt 500 m2 tilbygg på tak.

Vi har utført hovedentreprise som omfattet ombygging av 5000 m2 eksisterende bygningsmasse i sentralblokken Haukeland Sykehus, samt 500 m2 tilbygg på tak. Inkludert alle ARK-fag, samt grunn, stål og betong.

Etappe 2, 3500 m2 ble overlevert Helse Bergen mai 2016.

Etappe 3, 2.etasje ble overlevert byggherren januar 2017.

Siste etappe som innbefattet ny akuttavdeling ble overlevert byggherren januar 2018.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Helse Bergen / Helse Bergen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Oppstart: September 2014
Ferdigstillelse: Januar 2018

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no