Tveit kirke - Askøy kommune

ÅBF har i hovedentreprise bygget ny kirke. Eksisterende kirke er revet i vår entreprise. Kirketårnet og størstedel av underetasje med gulvkonstruksjon for kirkerommet er bevart og skal inngår i ny utvidet kirke.

Eksisterende kirke er delvis revet. Kirketårnet og størstedel av underetasje med gulvkonstruksjon for kirkerommet er bevart og skal inngår i ny utvidet kirke. Tårnet er hevet ca 1,5 meter. I forhold til gammel kirke er bygget utvidet bygget med 3 meter til hver side, samt ca 10 meter i lengderetning.

Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/uR07mUF105.png

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Askøy kirkelige fellesråd / Askøy kirkelige fellesråd
Entrepriseform: Hovedentreprise ark.fag
Oppstart: Juni 2016
Ferdigstillelse: September 2017

Pågående prosjekter

Prosjekter som ÅBF jobber med for tiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no