Heradshuset på Dale - Vaksdal kommune

ÅBF utfører i totalentreprise oppgraderinger/rehabilitering av Heradshuset på Dale for å tilrettelegge for dagens krav til fasiliteter.

Deler av Heradshuset på Dale oppgraderes for å tilrettelegge for dagens krav til fasiliteter. I 1. etasje skal det foretas en enkel overflateoppussing på helsestasjonen, herav maling av overflater og oppgradering av belysning. I 2. etasje skal det installeres nytt ventilasjonsanlegg i deler av bygningen mot sørvest. Dette medfører en del himlingsarbeider. Det skal også kjerneborres i taket føringsveier for el og data til kommunestyresal i 3. etasje. I 3. etasje skal kommunestyresal og tilhørende rom på vestsiden av hovedtrappen totalrenoveres innvendig. Det skal også etableres ny rømningsvei fra kommunestyresal over tak og ny utvendig rømningstrapp skal etableres. Ventilasjonsanlegg skal etableres i eksisterende ventilasjonsrom på taket over deler av 2. etasje mot nord.

Prosjektdetaljer

Kunde/byggherre: Vaksdal kommune / Vaksdal kommune
Entrepriseform: Totalentreprise
Oppstart: Februar 2019
Ferdigstillelse: Juli 2019

Vis:

Næringsbygg

Referanseprosjektene viser en bredde i type oppdrag og entrepreiseformer som ÅBF har utført. Prosjektene er utført i offentlig og privat regi.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no