Meland Vassbehandlingsanlegg

ÅBF bygger i generalentreprise nytt vassbehandlingsanlegg i Meland kommune.

Leveransen er en generalentreprise hvor entreprenøren har det totale ansvaret for fremdrift og gjennomføring av komplette grunn- og bygningsmessige arbeider herunder elektro og VVS, samt utomhusarbeider og VA-anlegg for Meland vassbehandlingsanlegg. 

Meland vassbehandlingsanlegg skal bygges ved Hestdal i sørøstre ende av Hestdalsvatnet i Meland kommune, og skal erstatte eksisterende Hestdal behandlingsanlegg beliggende like ved som skal opprettholdes som fremtidig reservevannverk. Anlegget omfatter innløpspumpestasjon, vannbehandlingsdel og utløpspumpestasjon, samt personaldel og verksted.  
Bilder fra prosjektet

  • /media/fm/c2fb950c62.jpg
  • /media/fm/c2fb837bf5.jpg

Prosjektdetaljer

Andre

Nye, spennende prosjekter som ÅBF skal jobbe med i fremtiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no