Meland Vassbehandlingsanlegg

ÅBF bygger i generalentreprise nytt vassbehandlingsanlegg i Meland kommune. Entreprise B1 – Grunn- og bygningsmessige arbeider, VVS, elektro og VA-anlegg» i prosjektet Meland vassbehandlingsanlegg (VBA).

Leveransen er en generalentreprise hvor entreprenøren har det totale ansvaret for fremdrift og gjennomføring av komplette grunn- og bygningsmessige arbeider herunder elektro og VVS, samt utomhusarbeider og VA-anlegg for Meland vassbehandlingsanlegg. 

Meland vassbehandlingsanlegg skal bygges ved Hestdal i sørøstre ende av Hestdalsvatnet i Meland kommune, og skal erstatte eksisterende Hestdal behandlingsanlegg beliggende like ved som skal opprettholdes som fremtidig reservevannverk. Anlegget omfatter innløpspumpestasjon, vannbehandlingsdel og utløpspumpestasjon, samt personaldel og verksted.  

Prosjektdetaljer

Kommende prosjekter

Nye, spennende prosjekter som ÅBF skal jobbe med i fremtiden.

Kontakt oss

Send inn en melding, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Du når oss også på:

+47 55 39 39 00
post@aabf.no